ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
Σχεδίαση
Theme Option
Ολοκληρωμένη σχεδίαση με επιλογή πρότυπου θέματος, γρήγορη και εύκολη πλοήγηση.
Τεχνολογία
Technology Option
WordPress, Woocommerce, Custom Free Theme, PHP, CSS.
Φιλοξενία Ιστοσελίδας
Web Hosting Option
VPS Πακέτο, Σκληρός δίσκος SSD, Απεριόριστη κίνηση Unmetered Traffic
Tύπος
Site Type
Επαγγελματική Ιστοσελίδα παρουσίασης εταιρείας με απλή δομή.

Απλή κατανοητή, καλαίσθητη.

Απεικόνιση των πρόσφατων έργων.

Οι υπηρεσίες μας